Пребарување

Анкета

Изминати случувања и активности на факултетот

-На ден 28.03.2014 година имавме чест како гостин предавач да биде присутен проф. д-р Томо Церовшек од Универзитетот од Љубљана Р Словенија со презентација: BIM lifecycle case study: campus project.

-На ден 2.04.2014 година во заедничка организација со фирмата ЖИКОЛ, а поврзано и со одредбите од ЗВО за одржување на предавања од практичари, се одржа предавање под наслов “Пасивни објекти – и кај нас се може“.
На предавањата присуствуваа студенти и од нашиот и од АФ, а цел настан помина во исклучително добра атмосфера. Деканатот се заблагодарува на сите кои помогнаа во организацијата, а посебно на фирмата Жикол.

-Градежниот факултет од сосптвени средства согласно на условите за тендерската постапка за набавка на лабораториска опрема, веќе е испорачана термовизиска камера со која се комплетира лабораторијата за енергетска ефикасност.
Исто така, набавенна е и универзална преса кидалица со додаток за испитување и на бетон.

-На 137 седница на ДУ одржана на 7.04.2014 година. Се донесе Одлука за припрема на материјали и за одржување на Семинари, и тоа врз основа на потпишан Меморандум за соработка и прифатена понуда од КОАИ.

-На ден 8.04.2014, во редовните активности на ГФ, од страна на истакнати стручни лица од Агенцијата за регулирање на железничкиот сообракај, се одржаа предавања под наслов “Железничката инфраструктура во Р Македонија, перспективи и развој”. На настанот присуствуваа голем број на студенти но и истакнати гости од Град Скопје, Македонски железници и Министерство за транспорт и врски.

- Во периодот од 8.04. до 11.04.2014 Факултетот беше домаќин на визитинг проф. Хајнц Брандл од Техничкиот универзитет во Виена, кој одржа серија на исклучително интересни предавања на теми
1.Длабоко фундирање со кутиести темели
2.Геотермални конструкции, енергетски темели и енергетски тунели
3.Конструции за заштита на нестабилни косини
Овие предавањето поминаа во одлична атмосфера и побудија интерес за дискусија како кај студентите, така и кај стручните лица. Коорганизатори на настаните заедно со ГФ беa КОАИ и Друштвото за геотехника на Македонија.

 
Конкурс за Еразмус+

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

На конкурсот можат да се пријават само кандидати со македонско државјанство кои во моментот на реализирање на мобилноста се запишани најмалку во втора година на студии.

За конкурирање неопходно е познавање на странски јазик, а оние кои немаат интернационално призната диплома за тоа, треба да полагаат контролен испит. Tермините на одржување на контролните испити по странски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, се следни:

- англиски јазик - 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 часот; од 5 до 9 мај и од 12 до 15 мај од 11 часот

- германски јазик - 25 април и на 6 мај 2014 г. од 11 часот

 

- италијански јазик - 28 април и 5 мај 2014 г. од 11 часот

 

- француски јазик - 7 мај 2014 г. од 11 часот

За другите странски јазици испитот ќе се реализира во договор со Деканатот и со соодветниот професор.

По полагање на контролниот испит, кандидатот добива уверение за познавање на странски јазик на соодветното рамниште во согласност со Европската јазична рамка.

За пријавување за испитот и за сите дополнителни информации, заинтересираните да се обратат во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Контакт-телефон: 02 32 40 436


Конкурс за академската 2014/2015 год.
Координатор-Методиј Зајкоски

Последна промена ( 30.04.2014 )
 
Меморандум за соработка со БЕСТ

Во прилог:

1. Меморандум за соработка помеѓу Градежниот факултет-Скопје и Борд на Европски Студенти по Технологија-Скопје

2. Job-Fair 2014

 

Последна промена ( 11.03.2014 )
 
Меморандум за соработка со ДООЕЛ Жикол

Градежниот факултет-Скопје и Друштвото за градежништво и трговија "Жикол" ДООЕЛ на 21 Февруари 2014 год. потпишаа меморандум за соработка.

Последна промена ( 21.02.2014 )
 
Промовирана нова лабораторија на факултетот

Градежниот факултет во Скопје доби лабораторија за испитување топлотна и звучна изолација на градежни материјали, во која Владата вложи околу 300.000 евра. Во тек е постапка за нејзина акредитација, која се очекува да заврши до крајот на годинава, што ќе овозможи лабораторијата освен за научноистражувачки, да се користи и за комерцијални цели.

Ќе му носи приходи на самиот факултет и на Универзитетот, а истовремено ќе му овозможи и на приватниот сектор да врши разни видови проверки на нивните производи. Тоа може да биде производител или некоја градежна фирма која купува градежни изолациони материјали за да ги вгради во објектот што го гради, па сака да провери колкава е топлотната и звучната спроводливост на изолацискиот материјал.

Ваква лабораторија речиси нема во поширокиот регион, освен една постара верзија во соседна Бугарија, но прилично постара и со помалку перформанси од оваа лабораторија што ја набави Владата, изјави премиерот Никола Груевски, кој денеска ја промовира лабораторијата заедно со министерот за образование и наука Спиро Ристовски.

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска од катедрата за техничка механика и јакост на материјалите појасни дека лабораторијата има апарат за мерење топлотна спроводливост на градежни материјали кои се користат како термоизолациски во градежништвото и на конструктивни елементи во теренско мерење, т.е. на веќе изградени објекти ќе може да се провери коефициентот на топлотна спроводливост на фасадните ѕидови, пропишан во Правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Со инструментот за мерење звучната изолација на објектите, пак, ќе може да се пресмета изолациската моќ на преградни ѕидови меѓу станови или во склоп на еден стан. Тие ќе му послужат на стопанството, особено на производителите на градежни материјали, за сертифицирање на квалитетот на материјалите што ги изработуваат, рече Самарџиоска.

Последна промена ( 29.01.2014 )
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 55 - 63 од 111
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија