Конкурс за Еразмус+
Translation not available yet!

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

На конкурсот можат да се пријават само кандидати со македонско државјанство кои во моментот на реализирање на мобилноста се запишани најмалку во втора година на студии.

За конкурирање неопходно е познавање на странски јазик, а оние кои немаат интернационално призната диплома за тоа, треба да полагаат контролен испит. Tермините на одржување на контролните испити по странски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, се следни:

- англиски јазик - 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 часот; од 5 до 9 мај и од 12 до 15 мај од 11 часот

- германски јазик - 25 април и на 6 мај 2014 г. од 11 часот

 

- италијански јазик - 28 април и 5 мај 2014 г. од 11 часот

 

- француски јазик - 7 мај 2014 г. од 11 часот

За другите странски јазици испитот ќе се реализира во договор со Деканатот и со соодветниот професор.

По полагање на контролниот испит, кандидатот добива уверение за познавање на странски јазик на соодветното рамниште во согласност со Европската јазична рамка.

За пријавување за испитот и за сите дополнителни информации, заинтересираните да се обратат во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Контакт-телефон: 02 32 40 436


Конкурс за академската 2014/2015 год.
Координатор-Методиј Зајкоски

Last Updated ( Wednesday, 30 April 2014 )
 
Меморандум за соработка со БЕСТ
Translation not available yet!

Во прилог:

1. Меморандум за соработка помеѓу Градежниот факултет-Скопје и Борд на Европски Студенти по Технологија-Скопје

2. Job-Fair 2014

 

Last Updated ( Tuesday, 11 March 2014 )
 
Меморандум за соработка со ДООЕЛ Жикол
Translation not available yet!

Градежниот факултет-Скопје и Друштвото за градежништво и трговија "Жикол" ДООЕЛ на 21 Февруари 2014 год. потпишаа меморандум за соработка.

Last Updated ( Friday, 21 February 2014 )
 
Промовирана нова лабораторија на факултетот
Translation not available yet!

Градежниот факултет во Скопје доби лабораторија за испитување топлотна и звучна изолација на градежни материјали, во која Владата вложи околу 300.000 евра. Во тек е постапка за нејзина акредитација, која се очекува да заврши до крајот на годинава, што ќе овозможи лабораторијата освен за научноистражувачки, да се користи и за комерцијални цели.

Ќе му носи приходи на самиот факултет и на Универзитетот, а истовремено ќе му овозможи и на приватниот сектор да врши разни видови проверки на нивните производи. Тоа може да биде производител или некоја градежна фирма која купува градежни изолациони материјали за да ги вгради во објектот што го гради, па сака да провери колкава е топлотната и звучната спроводливост на изолацискиот материјал.

Ваква лабораторија речиси нема во поширокиот регион, освен една постара верзија во соседна Бугарија, но прилично постара и со помалку перформанси од оваа лабораторија што ја набави Владата, изјави премиерот Никола Груевски, кој денеска ја промовира лабораторијата заедно со министерот за образование и наука Спиро Ристовски.

Проф. д-р Тодорка Самарџиоска од катедрата за техничка механика и јакост на материјалите појасни дека лабораторијата има апарат за мерење топлотна спроводливост на градежни материјали кои се користат како термоизолациски во градежништвото и на конструктивни елементи во теренско мерење, т.е. на веќе изградени објекти ќе може да се провери коефициентот на топлотна спроводливост на фасадните ѕидови, пропишан во Правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Со инструментот за мерење звучната изолација на објектите, пак, ќе може да се пресмета изолациската моќ на преградни ѕидови меѓу станови или во склоп на еден стан. Тие ќе му послужат на стопанството, особено на производителите на градежни материјали, за сертифицирање на квалитетот на материјалите што ги изработуваат, рече Самарџиоска.

Last Updated ( Wednesday, 29 January 2014 )
 
Започна процесот на евалуација на Универзитетот
Translation not available yet!

Last Updated ( Monday, 27 January 2014 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 64 - 72 of 119
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија