Пребарување

Одбележан денот на дрвото


На 21.11.2012 година денот на дрвото на 21.11.2012 е одбележан работно но и со садење на 11 сандици во паркот пред Факултетот.
За покажаната иницијативност, Факултетот искажува благодарност кон Студентскиот парламент.

Последна промена ( 03.12.2012 )
 
Доделени вредносни ваучери

Проект за доделување на вредносни бонови – ваучери на студенти

На Градежниот факултет се поделени ваучери и тоа на следниве студенти:


Р. бр.

Име и презиме

Бр. на индекс

1.

Фадиљ Бафтија

123

2.

Марија Мицевска

8547

3.

Милан Цонев

8356

4.

Билјана Митревска

189

5.

Горан Митков

8610

6.

Добрица Димовска

8588

7.

Ѓорѓи Ристов

8421

8.

Ангелчо Камчев

601

9.

Рамиз Османовски

8403

10.

Фуат Азизи

8448

11.

Катерина Богева

118


Список на студенти добитници на ваучери од вториот бран:


1

Томе

Геговски

827

2DZEK

2

Мартин

Сиљаноски

9012

935N9

3

Анџела

Миткова

798

KK53T

4

Бети

Аврамовска

755

FLIJ4

5

Даниела

Покрајчевалиева

8755

U2AQ9

6

Драган

Јордев

844

UX56H

7

Зорица

Десоска

8474

HSI1H

8

Ивана

Стојанова

8827

P5CWP

9

Бојан

Јованов

8845

5DZ8P

10

Диана

Гуфтева

8477

IE2E3

11

Ајро

Хајруловски

746

DLQM4

12

Виктор

Маџовски

8767

31RWP

13

Марија

Дониновска

8856

TMRS1

14

Мартина

Тренова

8815

AX1Z2

15

Кристина

Ристеска

8839

B4BQA

16

Перо

Цветковски

8542

97B2N

17

Денис

Јанкуловски

8671

SZ15I

18

Ненад

Гајиќ

8538

DKKD6

19

Славчо

Мицевски

9004

BAAC2

20

Никола

Паунков

131

1VMDC

21

Ангел

Ајкоски

743

CU1NP

22

Сашка

Велковска

237

JWFBV

23

Јован

Тасев

8806

X1Y5J

24

Емилија

Мантева

8770

U9A7M

25

Билјана

Цветановска

612

PZ7DW

26

Слаѓан

Китановски

876

9R2DA

27

Стефан

Додевски

8704

KE1EL

28

Ангела

Златковиќ

883

YRIV1

29

Стефан

Стаменковски

8585

MN58T

30

Даниела

Фурнаџиска

919

TVVMP

31

Наум

Налбантоски

874

JXMJT

32

Сања

Карова

881

EB9CL

33

Александра

Луканоска

732

M1EMA

34

Александар

Димески

9067

WIE1U

35

Ангела

Атанасоска

895

TJRH5

36

Стефан

Костовски

9023

6ZKNA

37

Бобан

Атанасоски

8650

6VE5H

38

Марија

Тасевска

8927

B8H93

39

Драгана

Христова

728

4U9X2

40

Марија

Соколоска

8935

ZD8HJ

41

Јане

Јанѓеловски

8689

J1LUP

42

Сандра

Гоцева

9046

SNWZX

43

Ненад

Додевски

8735

S8B73

44

Антонио

Лазаревски

251

4VF5Y

45

Љупчо

Сотировски

242

HPIPL

46

Младен

Илиевски

9038

K7WKX

47

Христијан

Станојковски

8943

QRXBA

48

Кристина

Лукановска

8464

KF7MI

49

Душан

Анѓеловска

726

F2T33

50

Сабина

Имероска

8589

EE8NH

51

Стојанче

Митевски

8968

ZC29M

52

Бисера

Спасовска

8939

2QBMM

53

Мери

Стојанова

8965

RIM9P

54

Маја

Стојановска

8997

U5BWR

55

Амел

Цамиќ

8319

L3R24

56

Христина

Цветановска

8979

4I5SH

57

Влатко

Цветковски

232

C2ZAH

58

Марија

Талеска

830

9VINN

59

Ангелко

Стојановски

8958

6RJC9

60

Драгана

Петровска

8940

794HY

61

Никола

Митковски

921

8ZM7H

62

Бљерим

Муртези

791

2DH8N

63

Адмир

Кајриманоски

8296

595HF

64

Сања

Милошевска

8920

DFPMY

65

Исмет

Ислами

8533

8CXKX

66

Шкљзим

Бериша

8527

51ZMS

67

Драганчо

Волчески

8748

EV9ES

68

Андријана

Станковиќ

174

55ZYN

69

Ивана

Величковска

542

SQ13J7

70

Ангела

Михајловска

926

SL2SN8

71

Небојша

Героски

849

N8TE5C

72

Катерина

Кузмановска

9020

A6L1UP

73

Нермин

Нумановиќ

9052

UU5LV5

74

Марјан

Димовски

887

VFJTK4

75

Ивана

Николовска

725

36VA6X

76

Убејд

Јашари

806

276Q1X

77

Ненад

Калаџиски

813

WZ9473

78

Бурим

Сахити

8984

9P751Q

79

Дарио

Костов

9024

RI2FS8

80

Сања

Димковска

9041

S9SE67

81

Ангела

Стојаноска

8931

PQ8BXA

82

Лена

Везенкоска

9006

CIP6XM

83

Дарко

Крстески

9039

7F4BTT

84

Елизабета

Тренчовска

8751

9W6SSQ

85

Фросина

Стојановска

840

RVCU98

86

Анета

Нушева

871

RRCID8

87

Наташа

Умленска

869

MD56UC

88

Викторија

Јованоска

9051

ZXRFYZ

89

Милан

Ангеловски

8835

TZHCL6

90

Драган

Талески

915

ULVJ95

91

Елена

Ќурчиска

8878

2B61WX

92

Никола

Лазарев

253

RYB558


Последна промена ( 19.02.2013 )
 
Свечено одбележан Денот на ГФ

На 5 октомври свечено е одбележана 63-годишнината од започнување со работа на Градежниот факултет. Свеченоста се одржа во знак на зголемениот интерес за студирање на студиите по градежништво, геотехника и геодезија. Имено, оваа година се запишани над 300 нови студенти, што е за околу 3,5 пати повеќе во споредба со времето пред 5 години.

Свеченоста особено ја збогатија со своето присуство Министрите во Владата на Република Македонија д-р Елизабета Канческа Милевска, Министерот за трапснпорт и врски г-дин Миле Јанакиески и претставник на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. Од страна на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” беа присутни Ректорот, проф. д-р Велимир Стојковски, како и ппроректорот за меѓународна соработка проф. д-р Мери Цветковска. Покрај нив, беа присутни претседателот на Стопанската комора на Македонија г-дин Бранко Азески, преседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, г-дин Блашко Димитров голем број донатори во Фондацијата за стипендирање, директори на јавни претпријатија, претставници на Град Скопје и други истакнати гости.

 


Факултетот на овој ден особено ја истакнува соработката со градежните компании, посебно поради постоењето на Фондацијата за стипендирање на најдобрите студенти повеќе од 10 години. Покрај другото, свечено беа доделени и сертификати за 46 студенти кои ги исполнуваат строгите критериуми за стипендирање. Од нив 10 студенти се стипендисти на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”, додека 36 се стипендисти на Градежниот факултет.


Од страна на претставник на фирмата АД ФАКОМ Скопје, доделена е и награда за најдобра дипломска работа од областа на челичните конструкции, додека од страна на фирмата АД АДИНГ од Скопје, на факултетот му не доделен првиот прототип на т.н. “молекул” (инаку симбол на АДИНГ).

Последна промена ( 29.10.2012 )
 
Издадена монографија

Во врска со активностите поврзани со проектот PROHITECH, издадена е посебна монографија каде како еден од главните издавачи се појавува и проф. д-р Кирил Граматиков. Во оваа монографија има објавено 5 трудови од наши автори во коавторство.

 
Учества на симпозиуми, конгреси, состаноци

Наша делегација на 9 и 10.09.2012 година присуствуваше во Охрид на ТЕМПУС проект кој го води Универзитетот од Битола.


Повеќе претставници на Градежниот факултет учествуваа на 15. светска конференција за земјотресно инженерство (15WCEE) што се одржа во Lisabon од 24-28 семптември 2012 год. Од факултетот присутни беа проф. д-р Светлана Петковска Ончевска, проф. д-р Елена Думова-Јованоска, доц. д-р Сергеј Чурилов и ас. м-р Коце Тодоров. Тие ги изложија своите трудови преку усна презентација, електронски постер и стандарден постер.

Скоро во исто време, во оd 19-21.09.2012 во Guimaraes, Португалија се одржа Осмиот Интернационален Симпозиум за ФИБЕР армиран бетон BEFIB 2012, организиран од Светската асоцијација на лаборатории RILEM, Инернационалната организација за бетон FIB и Американскиот институт за бетон ACI. На оваа манифестација зедоа учество доц. д-р Тони Арангеловски и ас.м-р Дарко Наков со вкупно 3 труда.


Наши претставници присуствуваа и на 14-Симпозиум за инженерска геологија и геотехника кој се одржа во Белград Србија на 4.10.2011 година со свои трудови.Во организација на Македонското геолошко друштво се одржа вториот конгрес на геолозите на македонија каде наши претставници присуствуваа со свои трудови. Сите претходни активнсоти се помогнати до максимум од факултетот.


Проф. д-р Е.Думова, доц. д-р Јосиф Јосифовски и доц. д-р Сергеј Чурилов присуствува на регионална конференција на академскиот сервис DAAD, во Тирана, Албанија.

 

Последна промена ( 12.12.2012 )
 
<< Почеток < Претходна 11 12 13 14 Следна > Крај >>

Резултати 91 - 99 од 119
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија