Пребарување

[9.9.2014]Интерен конкурс за избор на соработници на ГФ

Преземете

 
[14.8.2014]Објавен конкурс за втор циклус на студии

Преземете

 
[11.8.2014]Анкетни листови за прв циклус 2014/2015

Преземете анкетни листови за прв циклус во зимскиот семестар за учебната 2014/2015.

 
[15.7.2014]Заверка летен-упис зимски 2014/2015

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО 2014/2015

Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студенски програми, дека заверката на ЛЕТЕН семестар и запишувањето на ЗИМСКИ семестар во учебната 2013/14 година се врши од 09.09.2014 до 12-09.2014 од 10,оо до 14,оо часот на шалтерите на СТУДЕНСКАТА СЛУЖБА и тоа по следниот распоред:
На 09.09 - втора година градежништво и геодезија
На 10.09 - трета година градежништво и геодезија
На 11.09 - четврта година градежништво и сите години геотехника
На 12.09 - вонредни студенти и студенти од ПРОЕКТ 45

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:


► Пријавен лист; (се купува од скриптара)
► Формулар за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
► Формулар за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Интерен формулар за запишување на семестарот (анкетен лист), од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukim.edu.mk (студенти-преземање) или од пред читалната. Напомена: во анкетниот лист, задолжтелно се впишува по кој пат се слуша предметот; преземи
► Пополнет статистички лист ШВ-20, (се купува од скиптара)
► Уплатена административна такса од 100 ден.;
► Уплатени 1.550 ден. за материјални тршоци за образовен процес, надомест за солидарна одговорност и лабораториски вежби;
► Уплатени 100 ден. за осигурување на редовни студенти за период 15.09.2013 – 14.09.2014 г.(не плаќаат вонредни студенти и проект 45)
► Уплатени 310 ден. за потврда за редовен студент во зимски семестар 2013/2014, АКО НА СТУДЕНТОТ МУ Е ПОТРЕБНА;
► Потврда за уплатена партиципација од 6.200 ден. за семестар за студентите во државна квота и студентите од Проектот 45;
► Потврда за уплатена партиципација од 9.300 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање заклучно со 2009/2010;
► Потврда за уплатена партиципација од 12.400 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање од 2010/2011 и вонредните студенти;
►Уплатени 620 ден. од предмет за студенти во државна квота и во квота со кофинансирање кои запишуваат предмет по втор и повеќе пати;
УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50

Уплатени 750 ден. за ИКСА на УКИМ на жиро сметка 100000000063095, депонент НБРМ, с-ка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41 (не плаќаат вонредни студенти и проект 45) преземи пример

НАПОМЕНА: ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И УПАЛТИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА БИДАТ, УРЕДНО И ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ, СО БРОЈ НА ИНДЕКС, ДАТА И ПОТПИС

►Студентите на Градежниот факултет во Скопје плаќаат партиципација според бројот на запишани кредити во семестарот.
Паричниот износ на еден кредит изнесува 1/30 од цената за семестралната партиципација, односно од цената за кофинансирање.

Пр.
државна квота - партиципација
1 кредит = 3,33€ = 205 денари
30 кредити = 100€ = 6200 денари

студии со кофинансирање заклучно со 2009/2010 година
1 кредит = 5€ = 320 денари
30 кредити = 150€ = 9300 денари

студии со кофинансирање од 2010/2011 година
1 кредит =6,66€ = 410 денари
30 кредити = 200€ = 12400 денари

►За повторно запишан предмет, студентот плаќа казна во висина од 10 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија, на денот на плаќањето.

►Студентите кои запишуваат само дипломска работа ги плаќаат кредитите од дипломската работа. Студентите кои изработуваат дипломска работа не запишуваат семестар ако ја имаат закажано одбраната заклучно со 30 септември

Покриеност на настава за прв циклус во учебната 2014/2015

Преземи

 
[19.6.2014]Излезе новиот број на списанието SJCE

Најновиот број на списанието SJCE може да го превземете тука.

 
<< Почеток < Претходна 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следна > Крај >>

Резултати 226 - 234 од 261
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија