Пребарување

Анкета

[18.06.2013]Соопштение за пријавување испити преку iknow

Соопштение
Им се соопштува на студентите запишани во учебната 2012/2013 година, дека пријавувањето на испитите преку Iknow системот може да го направат во период од 24-28.06-2013 година.

18-06-2013 Студентска служба


Последна промена ( 18.06.2013 )
 
[02.12.2013] Распоред на испити за 2013/2014

Распоред на испити за 2013/2014 година:

Според одлуката на наставно научниот совет, барање на студентите секој испит може да се полага во двата рока на сесијата, без ден сесија.

 

 

Последна промена ( 16.05.2014 )
 
[01.03.2013]Полагање предмет после дипломирање

Упатство за повторно полагање на предмети по завршување на студиите и издавање на уверение диплома.
Барање за повторно полагање на предмети.
Изјава.

 
[11.02.2013]Информација за студентите по стара 7-1 програма

ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ПО СТАРА 7-1 ПРОГРАМА ПРЕД ВОВЕДУВАЊЕ НА ЕКТС НАЧИНОТ НА СТУДИРАЊЕ

Според чен 180 став 2 од Законот за високо образование утврдени се роковите за завршување на додипломските студии за студентите запишани пред воведување на ектс студиските програми.
Тоа значи дека, рокот за завршување на студиите со 10 семестри е учебната 2013/14 година, односно до 14 септември 2014 година.
Студентите кои нема да успеат до овој датум да дипломираат, врз основа на сопствено барање можат да го продолжат студирањето на ектс студиските програми.

 
[22.01.2013]Електронско плаќање на таксени марки

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО
Користење на делот од iKnow системот за работа со
таксени марки

Постојат два начини за електронска наплата на таксена марка – од мобилен
телефон (со праќање на СМС порака или преку користење на апликација за
паметни телефони) или со користење на веб интерфејсот на електронскиот
наплатен систем eНАПСИС.

Плаќање од мобилен телефон
Студентот кој сака да плати таксена марка преку својот мобилен телефон,
потребно е да испрати СМС порака на бројот 144 166. Пораката има строго
дефинирани формат и содржина и тоа ТМ <име><презиме><сума>.
Доколку испратената порака не го задоволува предефинираниот формат, истата
нема да се обработи и наплатата нема да биде реализирана. Доколку уплатата
била успешна, студентот добива СМС порака во која ќе биде приложен и
трансакцискиот број. Овој трансакциски број студентот треба да го сочува и да
го внесе во iKnow системот како што ќе биде објаснето понатаму во упатството.
Алтернатива на мануелното праќање на предефинирана порака е користењето
на развиената апликација Таксена Марка за паметни телефони, моментално
достапна за iOS и Андроид.

Плаќање преку веб порталот еНАПСИС
Постои можност наплатата да се изврши и со пополнување на едноставна веб
форма достапна на линкот http://www.e-plakanje.gov.mk/, при што износот
повторно се наплаќа преку мобилниот оператор на студентот. На самиот линк
студентите можат да најдат видео упатства за реализација на плаќањето.
Користење на уплатените таксени марки во iKnow системот

1. Користење на таксените марки за запишувње на семестри

Во табот Запишани семестри од менито на студентот има табеларен преглед на
претходно запишаните семестри (кај бруцошите нема претходно запишани
семестри). Во табелата се прикажани информациите за запишаните семестри
(семестар, насока, квота, сума, таксени марки, потписи, статус и дали е заверен).

При запишување на нов семестар, откако ќе се изберат соодветните параметри,
на копчето „Внеси“ се запишува следиот семестар и тој се појавува во табелата
на запишани семестри. Со клик на износот (иницијално 0,00) во полето
„Таксени“, во редот за тој семестар, се отвора прозорче во кое може да се
внесуваат трансакциските броеви добиени со повратниот СМС при
електронската уплата на таксени марки за уписот на тој семестар. Процедурата
може да се повтори, т.е. може да се внесат повеќе таксени марки за иста
намена (пр. 2 х 50 ден. наместо 100 ден).

Трансакциските броеви не се валидираат веднаш и сумата извесно време ќе
остане 0,00, се додека не помине валидација - кога внесува студент, процесот за
валидација се повторува на секој час.
Подоцна, откако iKnow системот ќе се синхронизира со системот за електронска
наплата на таксени марки, внесените таксени марки ќе бидат валидирани и
поништени, а сумата ќе биде ажурирана, доколку трансакциските кодови се
точни.

Доколку биле внесени погрешни трансакциски броеви, после синхронизацијата
системот информира за настанатата грешка со порака на оваа страна, односно
сумата во полето „Таксени“ е обоена во црвено.

2. Користење на таксените марки за пријавување на испити

Во табот Пријави студентот врши електронско пријавување на испити за некои
од запишаните предмети во актуелно отворената сесија. Студентите можат да
пријавуваат испити во точно определен период, дефиниран од факултетскиот
администратор во полињата Пријави од и Пријави до за актуелната сесија.
Во табела се прикажуваат сите предмети кои студентот ги слушал и може да ги
пријави. Предметите кои студентот сака да ги пријави во актуелната сесија ги
означува во полето „Пријави“ и од паѓачкото мени со понудени професори во
полето „Наставник“ го избира оној кај кој го слушал предметот. Со кликање на
копчето „Пријави” одбраните предмети се пријавуваат за полагање во
актуелната сесија.
Подолу, во друга табела, се прикажуваат сите пријавени предмети за сесијата.
Во првата колона е означен серискиот број кој задолжително се впишува на
хартиената пријава која физички треба да се достави до Студентската служба.
Во колоната „Таксени“, со кликање на одреден предмет се пријавуваат
таксените марки уплатени за пријавување на испитот. Процедурата за
внесување на трансакциските броеви, како и процесот на валидација на истите
се идентични како оние за запишување на семестар

Последна промена ( 22.01.2013 )
 
<< Почеток < Претходна 21 22 23 24 25 26 27 28 Следна > Крај >>

Резултати 226 - 234 од 250
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија