Пребарување

Анкета

[25.7.2016]Одбрана на докторски труд

 На ден 03.08.2016г. (среда), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје , кандидатот м-р Шинаси Зејнели. дип.град.инж. јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов :

,, Анализа на пожарно однесување на спрегнати елементи од челик и бетон при повеќекатни згради”

 
[25.7.2016]Промена на датум на испит

Првиот рок во третата испитна сесија по предметите од Катедрата за организација и технологија на градба
наместо на 15.8.2016 ќе се одржи на 12.9.2016. Вториот рок останува на 26.8.2016.

Последна промена ( 25.07.2016 )
 
[19.7.2016]Заверка на летен/упис на зимски семестар

Се известуваат студентите на Градежниот факултет во Скопје од сите студенски програми, дека заверката на ЛЕТЕН семестар и запишувањето на ЗИМСКИ семестар во учебната 2016/17 година се врши од 14.09.2016 до 16.09.2016 од 10,оо до 14,оо часот на шалтерите на СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА и тоа по следниот распоред:

На 14.09 - втора година градежништво и геодезија
На 15.09 - трета година градежништво и геодезија
На 16.09 - четврта година градежништво и сите години геотехника

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

► Образец за заверка на семестарот (се пополнува со предметите од летниот семестар);
► Образец за запишување на семестарот (се пополнува со предметите од зимскиот семестар);
► Интерен формулар за запишување на семестарот (анкетен лист), од кој се запишуваат предметите во индексот и во формуларот за запишување на семестар (се презема од www.gf.ukim.edu.mk ( студенти-преземање) или од пред читалната. Напомена: во анкетниот лист, задолжтелно се впишува по кој пат се слуша предметот;
► Пополнет статистички лист ШВ-20
► Уплатена административна такса од 100 ден.;
► Уплатени 1.550 ден. за материјални трoшоци за образовен процес, надомест за солидарна одговорност и лабораториски вежби;
► Уплатени 100 ден. за осигурување на редовни студенти за период 15.09.2016 – 14.09.2017 г.(не плаќаат вонредни)
► Уплатени 310 ден. за потврда за редовен студент во зимски семестар 2016/2017, АКО НА СТУДЕНТОТ МУ Е ПОТРЕБНА;
► Потврда за уплатена партиципација од 6.200 ден. за семестар за студентите во државна квота;
► Потврда за уплатена партиципација од 12.400 ден. за семестар за студентите запишани со кофинасирање;
►Уплатени 620 ден. од предмет за студенти во државна квота и во квота со кофинансирање кои запишуваат предмет по втор и повеќе пати;

УПЛАТИТЕ СЕ ВРШАТ НА ОБРАЗЕЦ ПП-50
НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Буџет на РМ - Градежен факултет - Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА: 100000000063095
СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК: 1600104219 788 15
ПРИХОДНА ШИФРА: 723012 41 за партиципација
723019 41 за сите други уплати

►Уплатени 750 ден. за ИКСА на УКИМ на жиро сметка 100000000063095, депонент НБРМ, с-ка на буџетски корисник 1600103689 788 18, приходна шифра 723012, програма 41
НАПОМЕНИ:
►ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И УПЛАТИТЕ ПОТРЕБНО Е ДА БИДАТ, УРЕДНО И ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ, СО БРОЈ НА ИНДЕКС, ДАТА И ПОТПИС
►СТУДЕНТИТЕ СЕ ОБВРЗНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 10-20 СЕПТЕМВРИ ДА ГО ЗАПИШАТ ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ВО IKNOW СИСТЕМОТ
►Студентите на Градежниот факултет во Скопје плаќаат партиципација според бројот на запишани кредити во семестарот.

Паричниот износ на еден кредит изнесува 1/30 од цената за семестралната партиципација, односно од цената за кофинансирање.
Пр.
државна квота - партиципација
1 кредит = 3,33€ = 205 денари
студии со кофинансирање заклучно со 2009/2010 година
1 кредит = 5€ = 320 денари
студии со кофинансирање од 2010/2011 година
1 кредит =6,66€ = 410 денари

►Студентите кои запишуваат само дипломска работа ги плаќаат кредитите од дипломската работа. Студентите кои изработуваат дипломска работа не запишуваат семестар ако ја имаат закажано одбраната заклучно со 30 септември.

Покриеност на настава во зимски и летен семестар за прв циклус во учебната 2016/2017

Преземи

Покриеност на настава во зимски и летен семестар за втор циклус во учебната 2016/2017

Преземи

Последна промена ( 25.07.2016 )
 
[8.7.2016]Одбрана на магистерски труд

 На ден 14.07.2016. (четврток), со почеток во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје , Ѓорѓи Божиноски дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


,, Методологија за анализа на инженерски проблеми при градба во карстни терени”

 
[22.6.2016]Одбрана на магистерски трудови

 На ден 27.06.2016. (понеделник), со почеток во 9.00 часот во просторија „2“ при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Марија Поповска, дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:


,, УЛОГАТА НА СТРАТЕШКОТО ПЛАНИРАЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА УРБАНИОТ ПРОСТОР”

На ден 29.06.2016. (среда), со почеток во 10.00 часот, во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Ангел Христовски дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов:


,, МЕНАЏМЕНТ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ КАЈ КАПИТАЛНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ”

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 82 - 90 од 232
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија