Пребарување

V-Tours
v-tours-logo.png

Во неодамнешната студија спроведена од Институтот Тренденс од Берлин во 2013 год. се посочува дека повеќе од половина дипломирани студенти во Европа се загрижени за нивните карирери, што како стапка изнесува повеќе од 80% во Грција, Италија, Португалија и Шпанија. Извештајот на Меккинси „Образование до вработување: Воведување на европската младина во работа“ од 2013 год. истакну

Проектот V-TOURS главно е насочен кон студенти од високото образование, дипломирани студенти, баратели на работа, млади и возрасни професионалци заинтересирани за стекнување компетенции кои што ќе го олеснат преминот од образованието кон пазарот на трудот, а како резултат на тоа, ќе ги подобрат нивните можности за вработување.ва дека во Европа 74% од давателите на образовни услуги биле убедени дека нивните дипломци се подготвени за работа, но само 38% од младите и 35% од работодавачите се сложиле со оваа констатација. Недостатокот на разбирање и дијалог помеѓу клучните играчи (образование, млади луѓе и претпријатија) довеле до поинакво сфаќање кое што е многу релевантно: повторно според истражувањето на Меккинси, 27% од работодавачите изјавиле дека имале отворени работни позиции во изминатата година поради тоа што не можеле да најдат работници со соодветни вештини. Ова значи, дека дури и кога биле достапни работни места, младите често не биле соодветни за отворените позиции.

Проектот V-TOURS V–Tours е финансиран од програмата Erasmus+ и ќе биде развиен од седум меѓународни партнери од 4 земји:

 • University of Padova (IT, лидер на проектот),
 • International University of la Rioja (ES),
 • Laurea University of Applied Sciences (FI),
 • Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (MK),
 • Fundación Universidad-Empresa (ES),
 • Cramars (IT)
 • Anthea Consulting s.r.l. (IT)

 Интернет локации:

 

 

Последна промена ( 26.02.2018 )
 
CEEPUS

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies

 

The Faculty of Civil Engineering is partner in the network CII-BG-0022-02-0607
 
The national coordinator is prof. Meri Cvetkovska
 
The remaining partners are:
 • Vienna University of Technology, Austria
 • University of Architecture, Building and Geodesy, Bulgaria
 • University of Montenegro
 • University of Technology in Bratislava, Slovak Republic
Последна промена ( 22.05.2008 )
 
Tempus

TEMPUS SCM-C006B03-2003

Exchange of a good practice in implementation of ECTS
 
The coordinator of this project is the institution Politechnico di Torino, while national coordinator is Techical faculty of Bitola, In the frame of this project elaborated is informative project about new study program sugessted by the Faculty of Civil Engineering in the the field of Geotechnics (3+2+3).
 
TEMPUS jep-19028-2004
DEREC- “Development of Environmental and Resources Engineering Curriculum”,
Grantholder is School of Engineering, Firenze
 
Grant Coordinator Institution: “Sts. CYRIL AND METHODIUS” UNIVERSITY, REPUBLIC OF MACEDONIA
 • THE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
 • THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
 • THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING
 • THE FACULTY OF TECHNOLOGY AND METALLURGY
 • THE FACULTY FOR AGRICULTURE AND FOOD
 • SOUTH-EAST EUROPEAN UNIVERSITY, FYR MACEDONIA
 
Grant Coordinator Institution: “Sts. CYRIL AND METHODIUS” UNIVERSITY, REPUBLIC OF MACEDONIA
 • THE FACULTY OF COMMUNICATION SCIENCES AND TECHNOL.
  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI , GREECE
 • VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, AUSTRIA
 • RUHR UNIVERSITY, BOCHUM, GERMANY
 • ONE INDIVIDUAL EXPERT FROM BULGARIA
 • ONE INDIVIDUAL EXPERT FROM GERMANY
 
TEMPUS Project: The national coordinator of this project is prof. Atanasko Tuneski from Mechanical faculty, whereat the coordinator from Faculty of Civil Engineering and member of the national manangement board is prof. Elena Dumava Jovanovska.
Due to the large extent of activities within this project, a number of professors from our faculty of different subjects related to the project are involved. (hydrotechnic, geotechnic, survey, urban planning).

 

Последна промена ( 22.05.2008 )
 
 • English
 • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија