Пребарување

Анкета

Како треба да постапам ако го изгубам индексот?

Внимавај, не прави го тоа! Индексот е личен документ...ти лично треба да внимаваш на него....

Ама ако се случи тоа, прво почекај седум дена и проверувај на портирницата на ГФ, како и во Студентските Служби на ГФ и АрхФ.

Ако не се појави “од некаде”, тогаш објави го за неважен во Службен Весник (т.ц Буњаковец, 2 кат), уплати 30 евра во денарска противвредност според Ценовникот на ГФ, купи нов индекс, залепи една фотографија и пополнет достави го во Студентската служба.

Последна промена ( 22.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија