Пребарување

Анкета

Соопштение за испит по германски јазик 1 и 2
Им се соопштува на студентите дека испитот по Германски јазик 1 и 2 (втор рок)
ќе се одржи на 19.06.2017 во 9:00 часот во училница бр. 3.
Последна промена ( 19.06.2017 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија