Пребарување

Анкета

Одбарана на магистерска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

Соопштение

На ден 10.7.2017 г. (понеделник), со почеток во 11.00 часот во Салата број 2  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Муловска, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

 

,, Влијание на димензиите на напречниот пресек и типот на изолација врз пожарната отпорност на дрвени столбови

Последна промена ( 03.07.2017 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија