Пребарување

Анкета

Конкурс за запишување на студенти на прв чиклус на УКИ
 Објавен е конкурс за запишување на студенти на прв циклус на УКИМ во учебната 2017-2018

Линк до конкурсот
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија