Пребарување

Анкета

Одбрана на магистерска
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

 

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2017. (петок), со почеток  во 16.00 часот во Салата  за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, Јовче Поповски  дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Корелација на мерења и податоци од старите и новите мрежи

 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија