Пребарување

Анкета

Одбрана на магистерска
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

 

СООПШТЕНИЕ 

На ден 12.07.2017. (среда), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, Лидија Анастасова дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Потребни мерки за урбана комасација и нејзина примена

 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија