Превземања
Translation not available yet!


МОЛБИ

Уверение за положени испити-Градежништво [52 kb]
Уверение за положени испити-Геодезија [52 kb]
Уверение за положени испити-Геотехника [53 kb]
Уверение за положени испити-Постдипломски [53 kb]
Уверение за положени испити-Магистер-Геодезија [52 kb]
Уверение за положени испити-Градежен инженер [54 kb]
Уверение за положени испити-Геодетски инженер [51 kb]
Уверение за испишување од факултетот [79 kb]
Молба - Уверение [75 kb]
Молба - Останато [71 kb]
  Молба за запишување втор циклус студии  

ПРИЈАВИ

Статистички лист ШВ 20 (задолжително го пополнуваат: - бруцоши (при запишување на прв семестар) и студенти од сите години од прв циклус (при запишување на секој зимски семестар) и го предаваат во студентската служба со другите документи [123kb]
Пријавен лист за упис на втор циклус студии [221 kb]
Пријавен лист и изјава за II циклус-геодезија [145 kb]
Пријавен лист и изјава за II циклус-геотехника [157 kb]

ИЗЈАВИ 2012/2013

Изјава за студиски програми за втор циклус студии по градежништво [87 kb]
Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по гeoтехника [65 kb]
Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по гeoдезија [65 kb]
  Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по менаџмент со недвижности [114 kb]
  Изјава за матична евиденција на дипломирани и магистрирани студенти во главна книга [37 kb]

АНКЕТНИ ЛИСТОВИ 2012/2013

Анкетни листови за летен семестар 2012/2013 (за сите студиски програми) [145 kb]

 Last Updated ( Thursday, 14 December 2017 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

AEGEE


 

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија