Преземања


МОЛБИ

Уверение за положени испити-Градежништво
Уверение за положени испити-Геодезија
Уверение за положени испити-Геотехника
Уверение за положени испити-Постдипломски
Уверение за положени испити-Магистер-Геодезија
Уверение за положени испити-Градежен инженер
Уверение за положени испити-Геодетски инженер
Уверение за испишување од факултетот
Молби

ПРИЈАВИ

Статистички лист ШВ 20 (задолжително го пополнуваат: - бруцоши (при запишување на прв семестар) и студенти од сите години од прв циклус (при запишување на секој зимски семестар) и го предаваат во студентската служба со другите документи
Пријавен лист за упис на втор циклус студии
Пријавен лист и изјава за II циклус-геодезија
Пријавен лист и изјава за II циклус-геотехника

ИЗЈАВИ 2012/2013

Изјава за студиски програми за втор циклус студии по градежништво
Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по гeoтехника
Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по гeoдезија
Изјава за студиски програми за втор циклус на студии по менаџмент со недвижности
Изјава за матична евиденција на дипломирани и магистрирани студенти во главна книга

ИНТЕРНИ ОБРАСЦИ 2017/2018


Интерен образец за запишување на семестар на ПРВ ЦИКЛУС летен 2017/2018
Интерен образец (анкетен лист) за зимски семестар прв циклус 2016/2017
 
Покриеност на настава за втор циклус 2016/2017

ПРИРАЧНИЦИ

Прирачник за изработка на магистерски труд
Прирачник за изработка на дипломска работа
Прирачник за изработка на семинарска работа

Општо

 
Начин на пополнување пријава за испит
Дневник за извршена пракса-1 циклус
Нормативи
Последна промена ( 14.12.2017 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

AEGEE


 

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија