Конкурс за запишување на студенти на втор чиклус на УК
Translation not available yet!
 Објавен е конкурс за запишување на студенти на втор циклус на УКИМ во учебната 2017-2018

Линк до конкурсот
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија