Пребарување

Соопштение
 Почитувани колеги,
 
Водете сметка за следнава листа од предаторски списанија
ама и предаторски издавачи! На Членка на УКИМ не и доликува
(ниту на било која индивидуа што работи кај нас) да публицира
во вакви списанија. Предлагам, информацијата да ја споделите
со сите членови на академската заедница и да инсистирате врз
тоа дека, евентуално публицирање во списание или кај издавач
од горната листа нема да биде прифатено како легитимна
публикација. Впрочем, ова е трет (или четврт) пат како пишувам
на истава тема. Значи, предаторски списанија и издавачи.
проф. д-р Владимир Петрушевски,
 
Проректор за наука
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија