Пребарување

Систематски преглед
 Сите студенти запишани во учебната 2017/2018 година треба да извршат систематски преглед во ЗУ Поликлинка на УКИМ - Скопје (позади СД Кузман Јосифовски Питу) во период 22.1 - 16.2.2018 во период од 7.30 до 12.00 часот.

Потребни документи:
- индекс
- здр. легитинација
- копија од здр. легитимација од 2-5.страна

Услов за заверување на зимски семестар е извршен задолжителен систематски преглед.

Поликлиника при УКИМ
Деканат на Градежен факултет - Скопје
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија