Мапа на факултетот

ПРИЗЕМЈЕ

кликни за поголема слика

 

 1. Спасен Ѓорѓевски
 2. Милорад Јовановски
 3. Драган Ивановски
 4. Цветанка Поповска
 5. Санде Атанасовски
 6. Зоран Десовски
 7. Денис Поповски
 8. Горан Марковски
 9. Дарко Наков
 10.  
 11.  
 12. Тони Арангеловски
 13. Миле Партиков
 14.  
 15. Петар Цветановски

 

I КАТ

кликни за поголема слика

 

 1. Лилјана Денковска
 2. Елена Думова-Јованоска
 3. Ѓорги Кокаланов
 4.  
 5. Љупчо Димитриевски
 6. Радојка Дончева
 7. Слободан Огњеновиќ
 8. Дарко Мославац
 9. Златко Зафировски
 10. Зоран Кракутовски
 11. Стевчо Митовски
 12. Љупчо Петковски
 13. Катерина Доневска
 14. Петко Пеливановски
 15. Јосиф Јосифовски
 16. Лазо Димов
 17. Митре Настевски
 18. Ѓорѓи Ѓоргиев
 19. Весна Стојковска
 20. Горан Мијоски
 21. Маријана Лазаревска
 22. Грозде Алексовски
 23. Мери Цветковска
 24. Симона Богоевска
 25. Сергеј Чурилов
 26. Кабинет по Англиски јазик, Германски јазик и Социологија на претпријатија
 27. Кристина Маневска
 28. Љупчо Лазаров
 29. Тодорка Самарџиоска
 30. Цветанка Филипова, Милица Јованоска
 31. Владимир Витанов
 32. Коце Тодоров
 33. Златко Богдановски

 

II КАТ

кликни за поголема слика

 

 1. Јован Папиќ, Игор Пешевски
 2. Валентина Жилеска-Панчовска
 3. Силвана Петрушевска
 4. Зоран Мисајлески
 5. Ванчо Ѓорѓиев
 6.  
 7. Јован Јованов
 8. Гоце Тасески
 9. Виолета Ѓешовска
 10. Златко Србиноски
 11. Даниел Велинов

 

III КАТ

кликни за поголема слика

 

 1.  
Последна промена ( 15.10.2014 )
 
 • English
 • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија