Пребарување

Геодезија
Насока по геодезија ГЕОДЕЗИЈА

Геодезијата како наука се занимава со дефинирање, димензионирање и организирање на просторните конструктивни форми (парцели, катастар).
Студиите по геодезија се организирани во шест семестри, а во секој наставен предмет се застапени и динамички се следат развојните правци и достигнувања на најсовремените информатички технологии, системите за глобално позиционирање (GPS), гео информационите системи (ГИС), како и обработката на сателитски и друг вид дигитални слики.
Во целиот овој процес се користат најнови софтверски пакети и решенија, а нашите студенти имаат можност да програмираат и прават надградби во нив.

Насока по геодезија Задолжителни предмети
Насока по геодезија Изборни предмети
Последна промена ( 29.05.2010 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија