Пребарување

Анкета

Зошто запишавте Градежен факултет?
 
Наставен кадар

Телефон на факултетот: +389 2 3116 066

Редовен професор

Презиме и име e-mail локал научен
степен
Атанасовски Санде Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 154 д-р
Денковска Лилјана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 140 д-р
Десовски Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 234 д-р
Димитриевски Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 148 д-р
Димов Лазо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 138 д-р
Доневска Катерина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 132 д-р
Дончева Радојка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 129 д-р
Думова-Јованоска Елена Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 108 д-р
Јованов Јован Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 158 д-р
Јовановски Милорад Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 130 д-р
Ѓорѓевски Спасен Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 107 д-р
Ѓорѓиев Ванчо 249 д-р
Кракутовски Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 128 д-р
Лазаров Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 133 д-р
Марковски Горан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 160 д-р
Мославац Дарко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 127 д-р
Панчоска Ж. Валентина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 141 д-р
Пеливаноски Петко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 155 д-р
Петковски Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 135 д-р
Поповска Цветанка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 209 д-р
Србиноски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 123 д-р
Цветановски Петар Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 159 д-р
Цветковска Мери Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 205 д-р

Вонреден професор

Презиме и име e-mail локал научен
степен
Алексовски Грозде Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 216 д-р
Арангеловски Тони Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 134 д-р
Петрушевска Силвана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 141 д-р
Самарџиоска Тодорка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 218 д-р

Доцент

Презиме и име e-mail локал научен
степен
Богдановски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 139 д-р
Велинов Даниел Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 137 д-р
Витанов Владимир Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 210 д-р
Ѓешовска Виолета Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 246 д-р
Ѓорѓиев Ѓорѓи Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 238 д-р
Зафировски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 166 д-р
Јосифовски Јосиф Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 130 д-р
Лазаревска Маријана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 116 д-р
Мијоски Горан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 156 д-р
Мисајлески Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 142 д-р
Наков Дарко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 111 д-р
Насевски Митре Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 150 д-р
Огњеновиќ Слободан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 139 д-р
Папиќ Јован Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 239 д-р
Пешевски Игор Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 239 д-р
Поповски Денис Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 162 д-р
Тасески Гоце Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 146 д-р
Тодоров Коце Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 109 д-р
Чурилов Сергеј Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 110 д-р

Асистент

Презиме и име e-mail локал научен
степен
Богоевска Симона Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 145 м-р
Иваноски Драган Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 120 м-р
Митовски Стевчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 136 м-р
Партиков Миле Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 162 м-р
Чифлиганец Цветанка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 118 м-р


Соработници

Презиме и име e-mail локал научен
степен
Јованоска Милица Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 118 м-р
Милкова Кристина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 147 м-р
Абази Сеад Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 105 м-р
Сусинов Бојан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 105 м-р
Матеска Маја Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   д.г.и
Грујоска Весна Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   д.г.и
Волчев Ристе     д.г.и.
Постолов Никола     д.г.и.
Чанева Јорданка      
Цветаноски Мирко      
Аврамоска Марина      
Јованоски Јоже      
Недевска Ивана      
Недевска Ивона      
Томовски Игор      
Димитровска Александра      
Малијанска Наташа      
Филипова Борка      
 Податоците се заклучно со 23.09.2015 год.

 

Последна промена ( 06.10.2015 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2015/2016

УПИСИ
2015/2016

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часовиРаспоред на испитиКалендар на активности 2015

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија