Наставен кадар

Телефон на факултетот: +389 2 3116 066

Редовен професор

Презиме и име e-mail локал научен
степен
CV
Атанасовски Санде Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 154 д-р  
Денковска Лилјана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 140 д-р  
Десовски Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 234 д-р  
Димитриевски Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 148 д-р  
Димов Лазо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 138 д-р  
Доневска Катерина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 132 д-р
Дончева Радојка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 129 д-р  
Думова-Јованоска Елена Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 108 д-р  
Јованов Јован Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 158 д-р  
Јовановски Милорад Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 130 д-р
Ѓорѓевски Спасен Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 107 д-р  
Ѓорѓиев Ванчо 249 д-р  
Кракутовски Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 128 д-р  
Лазаров Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 133 д-р  
Марковски Горан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 160 д-р  
Мославац Дарко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 127 д-р  
Панчоска Ж. Валентина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 141 д-р
Пеливаноски Петко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 155 д-р  
Петковски Љупчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 135 д-р
Поповска Цветанка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 209 д-р  
Самарџиоска Тодорка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 218 д-р
Србиноски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 123 д-р
Цветановски Петар Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 159 д-р  
Цветковска Мери Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 205 д-р  

Вонреден професор

Презиме и име e-mail локал научен
степен
CV
Алексовски Грозде Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 216 д-р  
Арангеловски Тони Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 134 д-р
Јосифовски Јосиф Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 130 д-р
Петрушевска Силвана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 141 д-р

Доцент

Презиме и име e-mail локал научен
степен
CV
Богдановски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 139 д-р  
Велинов Даниел Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 137 д-р
Витанов Владимир Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 210 д-р  
Ѓешовска Виолета Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 246 д-р  
Ѓорѓиев Ѓорѓи Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 238 д-р  
Зафировски Златко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 166 д-р
Лазаревска Маријана Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 116 д-р  
Мијоски Горан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 156 д-р  
Мисајлески Зоран Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 142 д-р
Митовски Стевчо Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 136 д-р  
Наков Дарко Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 111 д-р  
Насевски Митре Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 150 д-р  
Огњеновиќ Слободан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 139 д-р  
Папиќ Јован Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 239 д-р
Пешевски Игор Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 239 д-р  
Поповски Денис Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 162 д-р
Тасески Гоце Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 146 д-р  
Тодоров Коце Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 109 д-р
Чурилов Сергеј Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 110 д-р  

Асистент

Презиме и име e-mail локал научен
степен
CV
Богоевска Симона Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 145 м-р  
Иваноски Драган Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 120 м-р  
Партиков Миле Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 162 м-р
Чифлиганец Цветанка Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 118 м-р  


Соработници

Презиме и име e-mail локал научен
степен
CV
Јованоска Милица Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 118 м-р  
Милкова Кристина Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 147 м-р  
Абази Сеад Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 105 м-р  
Сусинов Бојан Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете 105 м-р  
Матеска Маја Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   д.г.и  
Грујоска Весна Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете   д.г.и  
Волчев Ристе     д.г.и.  
Постолов Никола     д.г.и.  
Чанева Јорданка        
Цветаноски Мирко        
Аврамоска Марина        
Јованоски Јоже        
Недевска Ивана        
Недевска Ивона        
Томовски Игор        
Димитровска Александра        
Малијанска Наташа        
Филипова Борка        
 

 

Последна промена ( 05.04.2016 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2015/2016

УПИСИ
2015/2016

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часовиРаспоред на испитиКалендар на активности 2015

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија