[17.1.2011]Плаќање на административна такса
Translation not available yet!

 


Согласно измените на законот за административни такси од 1.1.2011 год.административните такси во вид на вредносници (таксени марки) се укинуваат, а износот на административната такса се плаќа на уплатница образец ПП50. Уплатницата треба да биде пополнета како на примерот подолу.

Упатство за плаќање на административна такса преку iKnow и еНАПСИС(за студенти кои не се во iKnow системот).

Упатство за плаќање на административна такса преку СМС порака.


Last Updated ( Tuesday, 15 December 2015 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија