Пребарување

Анкета

Потврда за редовност/уверение за положени испити...

Што ми е потребно за да добијам потврда за редовност/уверение за положени испити/извод од досие?

Потребно е да се достави индексот со запишан тековен семестар и уплатница соодветна за потврда, уверение или извод според Ценовникот на ГФ.

Последна промена ( 23.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија