Пребарување

Анкета

Колку кредити смеам да запишам во еден семестар?

Радовните студенти смеат да запишат најмногу 35 кредити во еден семестар. На студентите со просек над 8,50 може да им се дозволи запишување на најмногу 40 кредити со писмено барање до Деканатот и задоволена условеност на предметите.

Последна промена ( 23.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија