Пребарување

Анкета

Како да се запишам на 2 циклус на студии на ГФ?

Со завршен 1 циклус на студии на ГФ имаш право да се запишеш на постдипломски студии според Конкурсот за 2 циклус на студии. Рангирањето на примените кандидати е според постигнатиот просек на додипломските студии.

Последна промена ( 23.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија