Пребарување

Анкета

Како да се запишам на 3 циклус на студии?

Како да се запишам на 3 циклус на студии на Школата за докторски студии на УКИМ?

Според Конкурсот со завршен 2 циклус на студии на ГФ и просек над 8,00 остварен од 1 циклус на (додипломски) студии, и доказ за познавање на еден од светските јазици.

Последна промена ( 23.02.2011 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија