Пребарување

Анкета

Како треба да постапам за да се испишам од ГФ?

Не прави го тоа, биди in, потруди се да станеш inженер...

Ама ако сепак си одлучил, симни ја молбата за испишување од web страната на ГФ - превземања, пополни ја, завери ја во Архивата на ГФ, уплати 20 евра во денарска противвредност за испишување, 10 евра за уверение за положени испити (ако ти е потребно за запишување на друг факултет) и заедно со индексот достави ги во Студентската служба. Постапката ќе биде реализирана во рок од еден до два дена.

 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија