Пребарување

Изборни предмети по Геотехника Испечати
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ГЕОТЕХНИКА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ГРУПА ГЕОТЕХНИКА (ГТ)
Р.Бр Предмет Часови/
неделно
Е.К
1. Динамика на почви 2+2 4
2. Геотехника на подземни работи и конструкции 3+2 4
3. Геотехника во заштита на околината 2+2 4
4. Посебни видови фундирање 2+2 4
5. Геосинтетици 2+2 4
6. Геотехнички аспекти за депонии на цврст отпад 2+2 4
ОПШТИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
7. Математика 2 4+4 9
8. Урбана антропологија 2+2 4
9. Социологија на претпријатија 2+2 4
10. Градежни објекти и животна средина 2+2 4
11. Веројатност и математичка статистика 2+2 4
12. Градежна физика 2+2 4
13. Програмирање 2+2 4
14. CAD ориентиран софтвер 2+2 4
15. Менаџмент во градежништвото 2+2 4
16. Web дизајн 2+2 4
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
17. Англиски јазик 1 2+2 4
18. Англиски јазик 2 3+2 4
19. Германски јазик 1 2+2 4
20. Германски јазик 2 2+2 4
Последна промена ( 19.09.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија