Пребарување

Насока по Геодезија Испечати
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ГЕОДЕЗИЈА
Р.Бр Предмет I II III IV V VI VII VIII Е.К
1. Нацртна геометрија 2+3               7
2. Математика 4+4               9
3. Физика 2+2               5
4. Основи на геодезијата 3+3               9
  (Физичко воспитување) (0+2) (0+2)             0
5. Геодезија 1   3+3             9
6. Основи на електрониката   2+2             6
7. Геодетски подлоги   2+2             7
8. Странски јазик 1   2+2             4
9. Изборен од општи предмети   2+2             4
  Физичко воспитување   0+2             0
10. Теорија на грешки     3+3           8
11. Основи на сообраќајници     2+2           6
12. Изборен од
група I
    2+2           4
13. Земјишно право и регулативи     2+0           2
14. Основи на хидротехниката     2+2           6
15. Изборен од општи предмети     2+2           6
16. Геодетски израмнувања       3+3         6
17. Геодетска метрологија       3+3         6
18. Бази на податоци       2+2         4
19. Изборен од
група I
      2+2         4
20. Странски јазик 2       2+2         4
21. Геодетска
пракса 1
      0+6         6
22. Фотограметрија         3+3       7
23. Катастар         3+3       7
24. Елипсоидна геодезија         2+2       5
25. Геоинформациски системи         3+3       7
26. Изборен од
група II
        2+2       4
27. Виша геодезија           3+3     6
28. Математичка картографија           3+3     6
29. Инженерска геодезија           3+3     6
30. Просторно планирање           2+2     3
31. Изборен од
група III
          2+2     3
32. Геодетска
пракса 2
          0+5     3
33. Дипломска работа           0+3     3
Последна промена ( 04.10.2011 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија