Пребарување

Анкета

VII регионален конгрес

Многу значајни активности имаа студентите. На пример од 16-18.05.2013 наши студенти и асистент м-р Златко Зафировски присуствуваа на VII регионален конгрес на студенти од геотехнолошките факултети во Осијек, Р.Хрватска. Студентите под менторство на ас. Златко Зафировски, Јован Папиќ и Игор Пешевски презентира три труда кои се испечатени во Зборникот на трудови.

Последна промена ( 06.06.2013 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија