Пребарување

DEREL семинар за доживотно учење

На ден 25. 10.2013 година се одржа DEREL семинар за доживотно учење со наслов MENAXMENT NA CVRST OTPAD I VODNI RESURSI според програма во прилог.

09:25 - 09:30
Отворање на конференцијата и поздравен говор
Проф,д-р Милорад Јованоски - Декан на Градежен факултет - Скопје

09:30 - 10:15 Поплавите на реката Арно
Проф.д-р Енрика Капорали, Универзитет во Фиренца, Италија

10:15 - 11:00


11:00 - 11:15
Менаџмент на отпад во земјите во развој
Проф.д-р Горан Вујиќ, Универзитет во Нови Сад, Србија

Кафе-пауза

11:15 - 12:00


12:00 - 12:45


12:45 - 14:00

14:00 - 14:40
Менаџмент на отпад од пакување на пестициди
Проф.д-р Милан Мартинов, Универзитет во Нови Сад, Србија

Геолошки анализи во планирањето на локацијата на депонија на цврст отпад
Проф.д-р Агим Синојмери, Политехнички Универзитет во Тирана, Албанија

Примена на информатички технологии во заштитата на животната средина
Проф.д-р Александар Маркоски, доц.д-р Рамона Маркоска,
Универзитет Св.Климент Охридски - Битола, Македонија

14:40 - 15:20 Влијание на водата врз инженерските карактеристики на цврстиот отпад
Асс.д-р Јован Папиќ,

15:20 - 16:00 Критериуми за избор на локација на депонија на цврст отпад
Проф.д-р Катерина Доневска,
 

 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија