Пребарување

Анкета

Меморандум за соработка со Агенција за катастар

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Градежниот факултет потпишаа меморандум за соработка.

Последна промена ( 02.12.2013 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија