Пребарување

Изминати случувања и активности на факултетот

-На ден 28.03.2014 година имавме чест како гостин предавач да биде присутен проф. д-р Томо Церовшек од Универзитетот од Љубљана Р Словенија со презентација: BIM lifecycle case study: campus project.

-На ден 2.04.2014 година во заедничка организација со фирмата ЖИКОЛ, а поврзано и со одредбите од ЗВО за одржување на предавања од практичари, се одржа предавање под наслов “Пасивни објекти – и кај нас се може“.
На предавањата присуствуваа студенти и од нашиот и од АФ, а цел настан помина во исклучително добра атмосфера. Деканатот се заблагодарува на сите кои помогнаа во организацијата, а посебно на фирмата Жикол.

-Градежниот факултет од сосптвени средства согласно на условите за тендерската постапка за набавка на лабораториска опрема, веќе е испорачана термовизиска камера со која се комплетира лабораторијата за енергетска ефикасност.
Исто така, набавенна е и универзална преса кидалица со додаток за испитување и на бетон.

-На 137 седница на ДУ одржана на 7.04.2014 година. Се донесе Одлука за припрема на материјали и за одржување на Семинари, и тоа врз основа на потпишан Меморандум за соработка и прифатена понуда од КОАИ.

-На ден 8.04.2014, во редовните активности на ГФ, од страна на истакнати стручни лица од Агенцијата за регулирање на железничкиот сообракај, се одржаа предавања под наслов “Железничката инфраструктура во Р Македонија, перспективи и развој”. На настанот присуствуваа голем број на студенти но и истакнати гости од Град Скопје, Македонски железници и Министерство за транспорт и врски.

- Во периодот од 8.04. до 11.04.2014 Факултетот беше домаќин на визитинг проф. Хајнц Брандл од Техничкиот универзитет во Виена, кој одржа серија на исклучително интересни предавања на теми
1.Длабоко фундирање со кутиести темели
2.Геотермални конструкции, енергетски темели и енергетски тунели
3.Конструции за заштита на нестабилни косини
Овие предавањето поминаа во одлична атмосфера и побудија интерес за дискусија како кај студентите, така и кај стручните лица. Коорганизатори на настаните заедно со ГФ беa КОАИ и Друштвото за геотехника на Македонија.

 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија