Пребарување

Анкета

Меморандум за соработка помеѓу ГФ,ГИМ и ИЖСГЕ

Градежниот факултет-Скопје, Институтот за истражувања во животна средина градежништво и енергетика-Скопје и Градежниот институт "Македонија" АД-Скопје на 24 декември 2014 год. склучија меморандум за соработка.

Последна промена ( 12.01.2015 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија