Пребарување

Случувања и активности во рамки на факултетот

Во изминатиов период, се остварија низа активности поврзани со работата на Градежниот факултет.

* Од страна на општина Центар се доделени 5 клупи за поставување во паркот пред ГФ.

* Се одржаа дел од Семинарите за обука поврзани со Еврокодовите со знатен интерес од голем број учесници.

* На годишниот собир на КОАИ, наградата проф. д-р Александар-Цане Ангелов ја доби колегата проф. д-р Грозде Алексовски.

* Започнат е процесот на акредитација на лабораториите.

* На ден 19.12.2014 година се одржа Годишното собрание на Здружението за големи брани, кое помина во добра работна атмосфера, а на него повикано предавање одржа гостин од Италија.

* На ден 25.12.2014 година се одржа Годишното собрание на Друштвото за геотехника, на кое се востановени одредени награди за достигнувања на ова поле.

* Потпишан е Меморандум за соработка со Словенскиот институт за води.

* Потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Универзитетот Св.”Кирил и Методиј”, Градежен факултет со Институт за животна средина, градежништво и енергетика и Градежен институт “Македонија”.

* Формиран е Клуб на стручни здруженија од областа на градежништвото, геодезијата и геотехниката. За негово функционирање е доделена просторија во бараката на ГФ.

* Припремен е 5-тиот број на списанието SJCE во издание на ГФ кој е поставен на WEB страната на ГФ.

Последна промена ( 13.01.2015 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија