Пребарување

Анкета

Школа за докторски студии во Германија

Интернационална соработка за докторски студии во областа на конструктивното инженерство


Проектот е наменет за поддршка на млади истражувачи од Р. Македонија, кои преку тригодишна научна и истражувачка дејност би се стекнале со Германска диплома - доктор на науки, од факултетот за Градежништво и Инженерство во Животна Средина во рамките на Универзитетот во Бохум-Германија. Повеќе информации можете да прочитате на следниов линк.

Последна промена ( 27.10.2015 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија