Пребарување

УАФ - можности за финансирање и мобилност на студенти

Универзитетската агенција на Франкофонија (УАФ) нуди можности за финансирање на вработени наставници и соработници за нивно учеаство на конференции, семинари, работилници на кои еден од јазиците на овие настани е францускиот јазик, како и финансирање на мобилност на студенти од прв и втор циклус на студии во франкофонски држави и фирими. Стипендиите за мобилност на студенти се во траење од 1 до 3 месеци и во висина од 600 до 800 евра/месец, плус додаток за трошоци за транспорт. За повеќе информации да се консултира веб страната на УАФ: http://www.auf.org и на веб страната на Францускиот институт во Скопје http://www.ifs.mk/fr.

Последна промена ( 12.12.2015 )
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија