Финансирање

Последипломските студии ќе функционираат на принцип на самофинансирање, согласно одлуката на Наставно-научниот совет на Градежниот факултет. Доколку Државата партиципира, износот ќе биде земен во висината на износот за кофинансирање.

Последна промена ( 20.02.2014 )
 
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија