Пребарување

Bibliography
Author Title    Ред     Прикажи 
References
Миле, Велјаноски (1990), "Грешки на оштетувања кај армирано-бетонски и преднапрегнати конструкции поради собирање и течење на бетонот".
Лилјана, Станковиќ (1989), "Математички модел за просторна анализа на далеководни столбови".
Зекирија, Идризи (1989), "Математички модел за оптимизација на основните параметри на преливните органи".
Зоран, Петрески (1989), "Оптимално управување со сложени водостопански системи".
Фаик, Хасани (1989), "Споредбена анализа на конструктивно техничките и економски карактеристики на Решеткасти Плочи Изведени Од Челик И Алуминиумски Легури".
Благој, Атанасов (1989), "Прилог кон статичката анализа на геометриски нелинеарни плитки лушпи".
Вулнет, Палоши (1989), "Примена на површински обработки за зајакнување на постојни коловозни конструкции на патишта".
Сотир, Спировски (1988), "Анализа на лакови со примена на мешовитиот метод на конечни елементи".
Блаже, Панов (1988), "Динамички одговор на еластични конструкции во високоградба".
Нада, Ќурчиева (1987), "Дизинфекција на водата за пиење со осврт на досегашната примена во СРМ".
Слободан, Крстевски (1987), "Математичка симулација на хидрауличен удар".
Салеим, Талал Ахмед (1987), "Оптимализација во стабилизацијата на фино дисперзните почви со разни видови додатоци цемент, хидратисана вар и битумен".
Грозде, Алексовски (1987), "Математички модел за проектирање на челични решеткасти конструкции со минимална маса".
Крсте, Тасески (1987), "Определување на оптимални технички елементи за брза железничка линија на делницата куманово-скопје-титов велес".
Миомир, Некиќ (1986), "Стабилност и влијание на р-делта ефектот кај линиските системи".
Зоран, Петров (1985), "Челични носачи со правоаголни отвори во реброто".
Кирил, Граматиков (1984), "Просторна стабилност на дрвени лепени ламелирани носачи со правоагален попречен пресек".
Љубомир, Костиќ (1984), "Примена на методот на конечни елементи при анализа на греди и плочи на еластична подлога".
Светлана, Петковска-Ончевска (1983), "Примена на методот на конечни елементи на дводимензионалнипроблеми-статичка анализа на дијафрагми со отвори".
Првослав, Марковиќ (1982), "Примена на варовничка камена ситнеж во асфалт бетон за абајуќи слој наменет за брз и интезивен моторен сообраќај".
Зоран, Десовски (1982), "Современи проблеми при пресметувањето на мостовите со поголем број носачи во Попречен Пресек".
Голаб, Ставрески (1982), "Анализа на ортотропни плочи".
адојка, Дончева (1982), "Влијание на геометриските карактеристики и елементите на патот на безбедноста на сообраќајот".
Санде, Атанасовски (1981), "Влијание од собирањето и течењето на бетонот врз состојбата на напрегањата во армирано-бетонските и преднапрегнатите конструкции".
Цветанка, Поповска (1981), "Пропагација на поплавен бран од рушење на брана во непризматични корита".
 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 Следна > Крај >>
Резултати 51 - 75 од 78
Download bibtex string for all 78 results
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија