Пребарување

Анкета

Reference Details
Михајлов, Виктор (2005), "Нумерички модел за симулирање на нелинеарното однесување на челични конструкции на пожар и високи температури".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија