Пребарување

Анкета

Reference Details
Илиевска, Фросина (2006), "Подобрување на носивоста на слабоносиви и деформабилни почви со армирана земја со геосинтетици при плитко темелење на објекти од високоградбата".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија