Пребарување

Анкета

Reference Details
Зејнели, Шинаси (2004), "Компаративна анализа на полумонтажни и монолитни начини на градење на објекти со големи распони ".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија