Пребарување

Анкета

Reference Details
Тодоров, Коце (2008), "Примена на лагури што си го помнат обликот во системи за пасивна контрола на конструкции ".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија