Пребарување

Анкета

Reference Details
Тодорка, Самарџиоска (1999), "Преднапрегнати хиперболично параболоидни каловски мрежи над елиптична основа".
  • English
  • Македонски
© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија