Образование
  Линк
  Link   Статут на Универзитетот Св.Кирил и Методиј
Симнете го актуелниот Статут на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ од официјалната страна на Универзитетот.
  Link   Закон за високо образование
Симнете го законот за високо образовние од 14.03.2008 од официјалната страна на Министерството за образование и наука.
  Link   Bologna process на Wikipedia
Информации за Болоњскиот процес на најголемата интернет енциклопедија, Wikipedia, со информации за образованието во Република Македонија.
  Link   THE BOLOGNA PROCESS Towards the European Higher Education Area
Информации за Болоњскиот процес на официјалната страна на Европската комисија
  Link   Bologna Process and European Higher Education Area
Официјална интернет страна на Болоњскиот процес
  Link   ECTS скала на оценки
  Link   European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Официјална интернет страна на Европската комисија, со информации поврзани со ЕКТС
  Link   ECTS - European Credit Transfer System
Сублимирани информации за ЕКТС
  Link   Министерство за образование и наука
 
  • English
  • Македонски

УЧЕБНА
2017/20
18

УПИСИ
2017/201
8

ПРЕЗЕМАЊА


UKIM
Распоред на часови и покриеност на наставаРаспоред на испитиКалендар на активности 2017-2018

Основна литература


 

Упатство за студенти

© 2008, Градежен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, Македонија